Cercles Coop
Search…
Videoconferència
Per a les videoconferències s’utilitza serveis de tercers atès que els productes actuals que ofereix el mercat suporten perfectament diverses connexions simultànies. Tanmateix, per valorar l'eina de videoconferència hem de decidir si la reunió serà:
  • Privada: Només hi poden accedir les sòcies de ple dret de la cooperativa.
  • Oberta al públic: qualsevol persona interessada pot observar la reunió.
Un altre aspecte tenir molt en compte per seleccionar l'eina més adient és el nombre de sòcies que participaran de la reunió.

Orientacions de sistemes de videoconferència disponibles al mercat i característiques principals:

Qualsevol dels sistemes anteriors són òptims per a reunions societàries de 10 o menys persones, on totes les persones sòcies participen amb les opcions de vídeo i veu habilitades.

Quan volem realitzar una reunió privada de més de 10 participants recomanem fer-ho en mode Webinar:

Si es vol celebrar una reunió oberta al públic podem esperar, a banda dels socis, un nombre indeterminat més de persones, aleshores es recomana seguir les recomanacions per a reunions de més de 10 participants, webinar o broadcasting, però en aquest cas habilitant la videoconferència en obert a tot el públic.
Copy link
On this page
1. Reunió privada
Menys de 10 participants
Més de 10 participants
2. Reunió oberta a públic