Mòdul de delegació de vots

Permet vots delegats a les consultes:

  • Sistema per realitzar les delegacions com administrador

  • Permet votar en nom de totes les persones que han delegat el vot

https://github.com/coopdevs/decidim-module-action_delegator

Last updated