Importació de sòcies i resultats de votació

Hem millorat el mòdul direct-verifications per permetre:

  • Importar sòcies i incloure tipologia de sòcies i ponderació de vot

  • Visualitzar resultats de les votacions incloent tipologies de sòcies i ponderació de vot

https://github.com/Platoniq/decidim-verifications-direct_verifications

Last updated