Què és Cercles.Coop?

Reunions societàries virtuals

És un repositori digital de recursos de codi obert per preparar i celebrar reunions societàries virtuals amb les garanties jurídiques establertes per la normativa vigent. Va adreçat a cooperatives i federacions de cooperatives. També a entitats i organitzacions de l’economia social que tinguin incorporats en els seus òrgans processos democràtics de participació.

Cercles.Coop inclou una guia de recomanacions jurídiques, una guia de recomanacions tècniques, la plataforma de votació i la guia d'ús d'aquesta.

Alhora, la Plataforma de votació Cercles.Coop es basa en una adaptació de la Plataforma Decidim, per tal d’incorporar els sistemes de participació i votació de la societats cooperatives d’acord amb el que s’estableix en la pròpia Llei de Cooperatives 12/2015, així com les successives normes aprovades com a mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19: els Decret Llei 19/2020, 47/2020 i el 7/2021.

Què és Decidim?

És una plataforma participativa de codi obert per a ciutats i organitzacions.

Amb Decidim es poden configurar espais de participació (iniciatives, assemblees, processos o consultes) i enriquir-los a través dels múltiples components disponibles (trobades presencials, enquestes, propostes, votacions, seguiment de resultats, comentaris i molts més).

Com puc utilitzar Cercles.Coop?

CoopCat ofereix aquest servei a través del qual mancomunem el cost de manteniment en una plataforma gestionada per CoopCat i les Federacions de cooperatives.Sol·licita-ho aquí

Els recursos d'aquesta guia han estat elaborats per Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) i estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

El codi desenvolupat s'ha realitzat sota llicència AGPL 3.0 (veure secció "Referència codi desenvolupat")

Last updated